NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen werken aan inrichting compensatiegroen Maasvlakte 2

19 feb 2007

Begin januari heeft de provincie Zuid-Holland kaders gepresenteerd voor het natuur- en recreatiegebied van 600 ha in het ontwikkelperspectief 'Ruimte voor groen'. Nu wordt de kaart verder ingevuld. Provincie en gemeente Albrandswaard gaan om tafel met ontwerpers van de Albrandswaardse Variant, het Zuid-Hollands Landschap en Natuurwinst om tot een basisinrichtingsplan te komen voor Landschapspark Buytenland. Het basisinrichtingsplan is de basis voor milieustudies en het bestemmingsplan.

Voor het Landschapspark Buytenland liggen meerdere varianten op tafel. De Albrandswaardse Variant opgesteld door gemeenteraadsleden en burgers uit Albrandswaard, een programma van eisen van Zuidhollands Landschap en ANWB, en het plan van marktpartij Natuurwinst waarbij ook de golfbaan meegenomen wordt. Deze drie varianten en kaders van het ontwikkelperspectief zijn uitgangspunt voor een basisinrichtingsplan dat past binnen de kaders van de PKB voor de het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

De ontwerpers van de drie partijen gaan samen met adviseurs en ontwerpers van de provincie en gemeente Albrandswaard aan de slag. Er is overleg met het Rijk of mogelijk de rijksadviseur voor het Landschap de regie op zich kan nemen aangezien het PMR-project een zaak van nationaal belang is. Naar verwachting wordt het basisinrichtingsplan in mei gepresenteerd.

Duidelijkheid
Gedeputeerde Erik van Heijningen: "Bebouwing zoals oude boerderijen blijft, en de inzet van de provincie Zuid-Holland is ook zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de toekomst van individuele ondernemers uit het gebied."

(Agrarisch) ondernemers en grondeigenaren kunnen vanaf nu in gesprek met provincie Zuid-Holland om hun ideeŽn en wensen kenbaar te maken. Ondernemers met initiatieven om hun bedrijf anderszins voor te zetten kunnen zelf met voorstellen komen, er wordt gekeken in hoeverre deze meegenomen kunnen worden in het basisinrichtingsplan. Provincie en gemeente brengen binnenkort spelregels voor grondverwerving naar buiten, zodat aankoop van gronden kan starten.

Landschapspark Buytenland is onderdeel van het PMR750ha, een project dat zorgt voor verbetering van de leefbaarheid van de regio Rotterdam als onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam dat verder bestaat uit de aanleg van nieuw havengebied, Maasvlakte 2, de bijbehorende natuurcompensatie (waaronder het Zeereservaat), en de verbetering van Bestaand Rotterdams Gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet