NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe website voor Blauwe Diensten

20 feb 2007

Het Leven met Water-project Kennistransfer Blauwe Diensten heeft een nieuwe website gelanceerd. Op deze website vindt u een zo actueel en compleet mogelijk beeld van de noodzakelijk aspecten rond blauwe diensten.

Boeren die tegen betaling hun land voor waterberging beschikbaar stellen of schoon grondwater oppompen. Het zijn voorbeelden van 'Blauwe diensten': zakelijke transacties tussen grondeigenaren en waterbeheerders die voor beide partijen voordelen biedt.

Een aantal waterschappen heeft al contracten voor blauwe diensten afgesloten. Andere waterschappen zijn bezig met onderzoek naar het perspectief van blauwe diensten als nieuw instrument voor realisatie van de wateropgaven.

De kennis en ervaring rond dit onderwerp wordt met elkaar gedeeld in het Leven met Water-project Kennistransfer Blauwe Diensten , onder andere via hun nieuwe website.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet