NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Doelen regeerakkoord vragen meer daden

28 feb 2007

Milieudefensie vindt dat het kabinet meer en verdergaande milieumaatregelen moet nemen dan in het regeerakkoord zijn opgenomen. Het vandaag verschenen rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) laat zien dat anders de gestelde milieudoelen niet haalbaar zijn.

Milieudefensie roept het kabinet op om de volgende concrete maatregelen te nemen:

  • de heffing op vliegtickets afhankelijk maken van de daadwerkelijke vervuiling door de gebruikte toestellen. Hierdoor wordt een prikkel ingebouwd om zuinigere vliegtuigen te gebruiken. Maak de heffing ook van toepassing op overstappassagiers en vrachtvervoer, want volgens het MNP zullen deze stromen de plaats innemen van Nederlandse passagiers.
  • te stoppen met het subsidiëren van de aanschaf van brandstofslurpende auto's. Er moet een einde komen aan de ‘getrapte’ BPM naar klasse auto. In plaats daarvan moet de BPM worden gedifferentieerd naar de absolute uitstoot van het broeikasgas CO2 door auto’s. In het huidige stelsel kunnen kopers van een SUV zelfs een hogere milieu(!)subsidie krijgen dan kopers van een kleinere, zuinige auto. Nederland is het enige land in EU waar de consument meer milieusubsidie kan krijgen voor het aankoop van een auto met een hogere CO2-uitstoot. Het MNP stelt terecht dat een belasting voor de daadwerkelijke CO2 uitstoot effectiever is.
  • de teugels aan te halen bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Er is meer landelijke regie nodig om een eind te maken aan de verrommeling van de open ruimte en de overtollige aanleg van bedrijventerreinen. Het MNP wijst op het gevaar dat duurzaamheid in de knel komt als de ruimtelijke inrichting vooral op lokaal niveau blijft worden bepaald, zoals nu het geval is. Het MNP wijst op de noodzakelijkheid van een ‘sterkere centrale regie’. Met de ingezette decentralisering van het vorige kabinet krijgen gemeenten veel te veel ruimte om allemaal hun eigen bedrijventerreinen en woonwijken aan te leggen. Die ruimteverspilling kan alleen worden gekeerd als provincies en rijk een veel krachtigere regie voeren over de nieuwbouwplannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet