NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Streekplan Voorne spreekt zich uit over glastuinbouw

28 feb 2007

Gedeputeerde Staten hebben de streekplanuitwerking Voorne in beginsel vastgesteld. Na behandeling in PS en na overleg met de stadsregio Rotterdam en het college van B&W van Westvoorne komt de streekplanuitwerking op 6 maart voor een laatste keer in GS aan de orde. Naar aanleiding van het advies van de subcommissie RR2020 van Provinciale Staten zijn in het ontwerp enkele teksten aangepast die benadrukken dat het gebied Tinte een duurzaam vestigingsgebied is voor glastuinbouw. Dit betekent dat binnen de begrenzing van het gebied geschoven kan worden met glasbestemmingen.

Het college benadrukt nogmaals dat samenwerking tussen alle betrokken partijen een voorwaarde is voor het vervolg. Op die manier zal er een evenwicht worden gevonden tussen economische en maatschappelijke belangen. Nieuw glas is slechts aanvaardbaar indien er gelijk sanering tegenover staat, zoals PS in de vergadering van 28 februari 2007 benadrukte.

Gebiedsgedeputeerde Erik van Heijningen: "Zodoende tonen we begrip voor de vragen van de glastuinbouw met betrekking tot duurzaamheid, maatvoering en efficiëntere benutting van ruimte. Tegelijkertijd is onmiskenbaar dat natuur en landschap bescherming en verbetering behoeven door via sanering het versnipperd glas aan te pakken".

In de gemeente Brielle wordt al het verspreide glas gesaneerd, uitgezonderd enkele moderne glastuinbouwbedrijven ten westen van de vesting van Brielle. Om de sanering financieel en ruimtelijk mogelijk te maken wordt het glastuinbouwgebeid Vierpolders uitgebreid met 25 hectare (locatie Piek). De streekplanuitwerking komt op 6 maart a.s. voor de laatste keer in GS aan de orde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet