NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedragscode Flora- en faunawet voor recreatiesector goedgekeurd

6 maart 2007

De Gedragscode Recreatie Flora- en faunawet is goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven in de recreatiesector bij buitenwerkzaamheden, zoals maaien, baggeren of snoeien, eventuele schade aan beschermde dieren en planten kunnen voorkomen dan wel tot een minimum kunnen beperken.

De gedragscode is ontwikkeld in opdracht van de koepelorganisaties Recron en de Vereniging Hiswa. Ivo Gelsing, die vanuit Recron beleidsmatig nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze gedragscode, ziet de voordelen voor recreatie-ondernemers. "De code levert een bijdrage aan de vermindering van de administratieve lasten. Je bent immers niet langer verplicht om voor reguliere werkzaamheden, indien die uitgevoerd worden volgens de gedragscode, afzonderlijke ontheffingen van de Flora- en faunawet aan te vragen. Overigens was ook nog niet iedereen binnen de sector even vertrouwd met de Flora- en faunawet", erkent Gelsing. "Deze gedragscode zal tevens bijdragen tot bewustwording van natuurwaarden op of in de directe nabijheid van recreatiebedrijven. Al zit een zeker natuurbewustzijn bij deze ondernemers wel in de genen. Men weet bijvoorbeeld dat je niet middenin het broedseizoen moet gaan snoeien."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet