NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten actief op Second Life

20 maart 2007

Vanaf vandaag is Vereniging Natuurmonumenten als eerste natuurbeschermings-organisatie van ons land actief op Second Life en wel op het exclusief Nederlandse 'grondgebied' '0031', dat vandaag is geopend. Net als echte Nederlanders hebben hun avatars (virtuele evenbeelden) in de vaak hectische digitale omgeving behoefte aan een plek om te ontspannen. In de omgeving van het virtuele stadje Schoondamme bevindt zich daarom een bos van Natuurmonumenten. Bezoekers kunnen er wandelen of op een bankje zitten. Ook kunnen ze het werk van Natuurmonumenten steunen door op het symbool bij de 300 jaar oude eik op het dorpsplein van Schoondamme te klikken en lindendollars te doneren. De initiatiefnemer van de Nederlandse virtuele leefomgeving, DNB Media, converteert dit virtuele geld in euro's, die aan Natuurmonumenten worden overgemaakt. De aldus bijeengebrachte fondsen worden gebruikt voor natuurherstelprojecten en de recreatieve inrichting van natuurgebieden. Op korte termijn zullen de communicatievoorzieningen in het virtuele Natuurmonumenten bos verder worden uitgebouwd. Het bos is te bereiken via www.secondlife.nl.

"We zien dit als een unieke kans om te verkennen welke mogelijkheden een innovatief medium als Second Life biedt om met een voor ons nog nieuwe doelgroep te communiceren over natuurbescherming. En we vinden het van belang ook in de virtuele wereld de natuur en natuurbescherming een plek te geven. Ook daar kan een balans worden gevonden tussen economie en ecologie", zo stelt Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet