NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

77 miljoen voor inrichting landelijk gebied

20 maart 2007

Zuid-Holland heeft in 2007 ruim 77 miljoen euro beschikbaar voor de inrichting van het landelijk gebied. Naast voorbereiding van nieuwe plannen gaat het onder andere om aankopen, verkopen en ruilen van gronden en bedrijven, de aanleg en inrichting van natuur- en recreatiegebieden en hun verbindingen. De provincie en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) hebben afspraken hierover vastgelegd in een prestatieovereenkomst.

Grondverwerving
Met name de verwerving van grond is kostbaar. Voor grondaankopen in diverse projecten is in 2007 ongeveer 36 miljoen euro nodig voor ongeveer 670 hectare. De inrichting van het landelijk gebied valt sinds 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van de provincies. In Zuid-Holland behoren gebieden als het zuidelijk deel van de Randstad (de Zuidvleugel), de Krimpenerwaard en Delta Natuur tot de prioriteiten van het provinciebestuur. Deltanatuur is de verzamelnaam voor de nieuwe gevarieerde, grote waterlandschappen bij de Biesbosch en langs de rivieroevers en de kustranden van de Zuid-Hollandse eilanden.

Inrichting
Daarnaast is een bedrag van ruim 21 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de inrichting van natuur- en recreatiegebieden, voor bestaande plannen. Ongeveer 16 miljoen euro is geraamd voor verwerving en de ontwikkeling van nieuwe inrichtingsplannen. Voor lopende verplichtingen uit voorgaande jaren is ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Achtergrond
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zorgen voor realisatie van de inrichting van het landelijke gebied. De Dienst Landelijk Gebied zorgt, onder de verantwoordelijkheid van de provincie, voor de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet