NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tachtig hectare nieuwe natuur bij Drechtsteden

18 april 2007

Vandaag zijn afspraken gemaakt over de omvorming van de Sophiapolder. Deze polder, in de rivier De Noord bij Hendrik Ido-Ambacht, is nu nog een vlak weiland maar moet over enkele jaren veranderen in een moerasachtig natuurgebied met zoetwatergetijden. Het eiland gaat deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, de schakel van natuurgebieden in Nederland.

Door de verandering van weiland naar natuurgebied ontstaan er groeikansen voor nieuwe soorten flora en fauna, zoals slikken, platen, gorzen en rietvelden en de zeldzame Noordse woelmuis.
Het project draagt bij aan de Europese richtlijnen voor bescherming en duurzaam gebruik van oppervlakte- en grondwater.
Rijkswaterstaat, stichting Het Zuid-Hollands Landschap en provincie Zuid-Holland tekenen voor de realisatie. In het kader van de natuurcompensatieregelingen leveren de Hogesnelheidslijn en de Betuwelijn een financiŽle bijdrage. In totaal is voor dit project een bedrag van
5,5 miljoen euro beschikbaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet