NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Parlement moet zich uitspreken over toekomst intensieve veehouderij

19 april 2007

Vandaag heeft de commissie Verzoekschriften
en Burgerinitiatieven groen licht gegeven voor de behandeling van het
burgerinitiatief 'Stop fout vlees' door de Tweede Kamer. Het initiatief
van Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief
(JMA) wordt gesteund door 106.975 Nederlanders. Het is voor het eerst in
de parlementaire geschiedenis dat een voorstel vanuit de samenleving
direct op de politieke agenda wordt gezet.

Milieudefensie en JMA zijn verheugd dat de eerste horde naar een
duurzame toekomst voor de veehouderij is genomen. Campagneleider Wouter
van Eck van Milieudefensie: 'Het is al lang duidelijk dat de samenleving
een omschakeling naar een maatschappelijk verantwoorde veehouderij
wenst. Dit burgerinitiatief biedt de Tweede Kamer de historische kans om
de bakens te verzetten. We roepen lle Kamerleden op die discussie open
aan te gaan.'

Milieudefensie en JMA willen met het burgerinitiatief bereiken dat de
Tweede Kamer kiest voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder
milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van
het Amazonewoud. De inzet van het burgerinitiatief is door
Milieudefensie en JMA uitgewerkt in de notitie 'Boeren met toekomst'1.
Uitgangspunt is een omschakeling naar een duurzame veehouderij. Boeren
ontvangen dan toeslagen voor milieukwaliteit en dierenwelzijn.
Tegelijkertijd wordt een milieuheffing van 85 cent per kilo vlees
ingevoerd. Door dit plan kan het aantal varkens en kippen met 50%
afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal boerenbedrijven.
En de productie wordt wel dier- en milieuvriendelijk.

Plannen voor verbetering van de veehouderij worden volgens onderzoek van
NIPO gesteund door 75% van de Nederlanders. Toch hebben sommige
agrarische belangenorganisaties de voorstellen als 'onhaalbaar' en
'slecht voor de boeren' bestempeld. De argumenten hierbij berusten
echter op misverstanden. Zo wordt beweerd dat de milieuheffing
onhaalbaar is vanwege handelsregels van de WTO en de EU. Zowel het
Landbouw Economisch Instituut (LEI) als het ministerie van landbouw
geven echter aan dat de voorgestelde heffing wl past binnen de regels
van EU en WTO. Ook wordt Milieudefensie er ten onrechte van beschuldigd
veehouders uit Nederland weg te willen jagen. Het LEI heeft juist
berekend dat de voorstellen ervoor zorgen dat er in ons land mr boeren
overblijven dan bij ongewijzigd beleid.

Van Eck: 'Graag nodigen we alle politieke partijen uit om een
inhoudelijke dialoog aan te gaan. In het verleden hebben boerenbelang en
milieubelang scherp tegenover elkaar gestaan. Milieudefensie en JMA
willen niet meer uitgaan van verouderde tegenstellingen. Laten we nagaan
hoe we samen de neergang van het aantal boerenbedrijven kunnen stoppen.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet