NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regie op ruimte ook in de regio nodig

17 april 2007

Op 21 april aanstaande houden De Provinciale Milieufederaties in alle provincies de Zuinig op ruimtedag. Deze dag is een ontmoeting tussen bestuurders, publiek en organisaties en wil in alle regio's aandacht vragen voor het behoud van ruimte en landschap.

De dag is onderdeel van de campagne 'Zuinig op ruimte, Nederland kan zo mooi zijn'. In de vorm van fietstochten, boottochten, infomarkten, debatten of discussie wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het landschap en de maatregelen die in de provincie en gemeente nodig zijn om ruimteverspilling en verrommeling tegen te gaan. De dagprogramma's verschillen per locatie, de informatie is te vinden op www.zuinigopruimte.nl.

De Zuinig op ruimte-dag wordt ook aangekondigd in een internetclip, waarbij Harm Edens vertelt dat we zuiniger met ruimte moeten zijn. Klik op de foto als u de clip wilt beluisteren.

Eerder in de campagne kon iedereen voorbeelden van verrommeling van het landschap en verspilling van ruimte melden. Ruim 1000 mensen namen de moeite een concreet voorbeeld te melden. De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu hebben deze meldingen, samen met beleidsaanbevelingen voor het Rijk, aangeboden aan minister Cramer van VROM.

Provincies en gemeenten moeten ook hun aandeel leveren in deze problematiek. Zo moeten provincies veel meer regie nemen om te voorkomen dat iedere gemeente bijvoorbeeld eigen nieuwe bedrijventerreinen blijft aanleggen, die volgens recente berekeningen niet eens meer nodig zijn. Dezelfde rol geldt bij onder meer woningbouw en kassengebieden.

De provincie kan in haar beleidsplannen veel stringenter zijn in de ontwikkelingen die ze wel en niet toe wil staan dan zij nu doet. Gemeenten moeten veel meer onderling samenwerken om efficiŽnt met de ruimtevraag om te gaan.
Op de Zuinig op ruimtedag zullen gedeputeerden, wethouders en anderen op verschillende locaties de vraag krijgen wat zij de komende jaren gaan doen aan zuinig ruimtegebruik. Bezorgde burgers en organisaties willen daarbij ook meedenken.

De Milieufederaties brengen op deze dag de partijen bij elkaar om in de toekomst samen verder te werken. Zij zullen de komende weken ook de collegeakkoorden in de provincies screenen op de voornemens op dit gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet