NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CDA en VVD kritisch over toplijsten verdroging

13 april 2007

Te weinig selectief en met onvoldoende draagvlak, zo luidt de kritiek van de Tweede Kamerleden Koppejan (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) op de provinciale toplijsten met concrete gebieden waar verdroging wordt aangepakt. Die lijsten worden momenteel door de provincies opgesteld. In het Algemeen Overleg met minister Verburg (LNV) op 12 april over het advies van de Taskforce Verdroging en het kabinetsstandpunt hierop, vroegen beide Kamerleden zich af of het aantal van 106 voorgestelde gebieden niet kon worden teruggebracht tot een geringer aantal gebieden, waar de verdrogingproblematiek daadwerkelijk wordt opgepakt.
Bovendien moet de aanpak financieel haalbaar zijn, aldus de VVD, die ook aandrong op realisme in de ambities. Een ander zorgpunt van beide partijen betrof signalen over gebrek aan draagvlak van direct betrokkenen bij de selectie van de gebieden door de provincies, terwijl dit van wezenlijk belang is om resultaat te boeken. De Kamerleden Jacobi (PvdA) en Polderman (SP) vinden dat aan de oorspronkelijke doelstelling moet worden vastgehouden om 40% verdroogde gebieden in 2010 te hebben aangepakt. In hoeverre voorzien de toplijsten in het halen van deze doelstelling, was hun vraag aan de minister.

In haar reactie gaf de minister aan dat het aantal gebieden al van oorspronkelijk 319 is teruggebracht tot 106 en dat dit dus reeds behoorlijk selectief is. In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden momenteel door de provincies de gebieden aangewezen. Provincies realiseren zich dat draagvlak van belang is om tot resultaat te komen. Momenteel is in het kader van het ILG 390 miljoen extra beschikbaar. Dit is voorlopig voldoende om nu slagvaardig verdroging aan te pakken. De ambities zijn hoog, maar realistisch aldus de minister. De minister vindt het geen goed moment om voor de uitvoering van het advies wederom een Taskforce in het leven te roepen, zoals voorgesteld door de PvdA en CDA. Immers, de provincies zijn nu aan de slag gegaan en de komende periode vindt er regelmatig overleg plaats met de provincies over de voortgang in het kader van het ILG. Wat betreft het zorgpunt van de Kamer over het instrument van onteigening, gaf de minister aan dat dit als laatste stap zal worden ingezet - pas nadat alle andere stappen zijn gezet. Toegezegd werd dat eind deze maand de minister de definitieve toplijsten aan de Tweede Kamer zal sturen, voorzien van de kosten die gemoeid zijn met de aanpak.

( bron: IPO)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet