NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Benoeming secretaris-generaal ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

27 april 2007

De ministerraad heeft besloten prof. dr. A.N. (André) van der Zande voor te dragen als secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De voordracht wordt gedaan door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Verburg van LNV.

De heer Van der Zande is sinds mei 2002 directeur-generaal op het ministerie van LNV. In deze functie was hij verantwoordelijk voor onder meer het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mest- en algemeen milieubeleid. Daarvoor bekleedde hij bij het ministerie van LNV, bij Staatsbosbeheer en bij het Kennisinstituut Alterra in Wageningen diverse leidinggevende functies.

De heer Van der Zande werd in 1952 geboren in Vlaardingen en studeerde biologie in Leiden. Hij promoveerde in 1984 op een proefschrift over het spanningsveld tussen recreatie en vogelbescherming. Hij gaf als parttime hoogleraar colleges Ruimtelijke planning en cultuurhistorie in Wageningen (Belvédère leerstoel) en bekleedde verscheidene bestuursfuncties, onder meer voor de Nationale Raad Landbouwkundig Onderzoek. Hij is gehuwd en heeft twee dochters.

De benoeming van heer Van der Zande is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet