NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatprobleem vraagt om spelregels voor bedrijven en burgers

4 mei 2007

Maatregelen voor het klimaatprobleem zijn beschikbaar en betaalbaar. Cramer wil dat mensen het 'als sport' gaan zien om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Dat zal niet zomaar gebeuren, hiervoor zijn spelregels voor bedrijven en burgers nodig. De overheid moet spelregels introduceren die klimaatvriendelijke keuzes en productiewijzen stimuleren.

Het IPCC-rapport laat zien dat vrijwilligheid, zoals convenanten, niet werken. Mirjam de Rijk: 'Veel bedrijven willen wat doen aan klimaat en milieu, zoals Philips, Campina, BCC, Gulpener en de Hoeve, een verbond van varkenshouders. Zij vragen om overheidskaders die een gelijk speelveld in de markt scheppen. Nu worden deze bedrijven geremd door asociale vervuilende bedrijven die de markt verzieken. We merken dat ook veel burgers het klimaatprobleem willen aanpakken. Zij willen dat echter niet alleen doen, ook de buurman moet meedoen. Dat vraagt ook om overheidskaders die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.'

Geen kernenergie
Natuur en Milieu is blij met de uitspraak van Minister Cramer dat kernenergie geen optie voor klimaatbeleid is. Mirjam de Rijk, directeur Stichting Natuur en Milieu: _Kernenergie hebben we niet nodig voor de aanpak van het klimaatprobleem. Begin juni presenteren milieuorganisaties en vakbeweging een ambitieus energieplan Green4sure, dat bewijst dat halvering van de uitstoot van broeikassen in 2030 mogelijk is zonder kernenergie. Maar dan moeten ministers Cramer, Verhoeven en Verburg wel vandaag aan de slag, want de grootste klimaatwinst ligt bij energiebesparing in woningen en kantoren, duurzame energie en de landbouw._

Initiatiefnemers van Green4sure, het groene energieplan voor Nederland, zijn Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, FNV-Bondgenoten en ABVAKABO-FNV,


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet