NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer twijfelt over bedrijventerrein Hoekse Waard

4 mei 2007


Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft twijfels geuit over de plannen voor een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. De minister bezocht gisteren dit gebied tijdens een werkbezoek in Zuid-Holland. Cramer vindt de Hoeksche Waard als nationaal landschap een voorbeeld van Mooi Nederland en wil dit gebied liever niet aantasten.

De minister heeft begrip voor de behoefte aan economische doorontwikkeling in de regio Rotterdam, maar vraagt zich af of ruimte voor bedrijven met bovenregionale belangen niet elders kan worden gevonden. Bijvoorbeeld in Rotterdams havengebied of de Moerdijk. De minister zal in overleg met de minister van Economische Zaken een besluit nemen over nut en noodzaak van dit bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

Zuidplaspolder
In haar werkbezoek stond in het teken van wonen en werken in de Zuidvleugel. Behalve de Hoeksche Waard bezocht de minister de Zuidplaspolder. Centrale vraag in dit gebied is of en hoe klimaatbestendig gebouwd kan worden in een laag gelegen gebied. De woningbouw in deze polder is met name voorzien op de hogere delen. Daarnaast is er ruimte voor de doorontwikkeling van de glastuinbouw. Nu is de glastuinbouw in de Zuidplaspolder verspreid aanwezig wat leidt tot verrommeling van het gebied. De minister vindt het belangrijk dat de glastuinbouw geconcentreerd wordt ingepast. Deze plannen zijn er ook, en bovendien willen vertegenwoordigers van de glastuinbouw zich inzetten om de lichtoverlast terug te brengen.

Stadshavens Rotterdam
In Rotterdam liet Cramer zich gisteren informeren over binnenstedelijk bouwen. De havenstad wil via herstructurering in de stadshavens de woningbouw uit te breiden en op duurzame wijze te combineren met een toename van de werkgelegenheid. De minister reageerde uitermate positief op de ontwikkelingen in de stadshavens. Volgens minister Cramer sluit dit aan bij haar beleid om zuinig om te gaan met de ruimte en bij het combineren van meerdere functies (woningbouw en bedrijfsactiviteiten).

Minister Cramer zet zich in voor een Mooi Nederland. Daarom wil ze slim met omgaan met woonbehoeftes, recreatiemogelijkheden en bedrijventerreinen. Haar inzet is geen verspilling van de spaarzame ruimte en geen verrommeling. In het kader van Mooi Nederland bezoekt de minister een aantal gebieden in het land. Eerder bezocht ze de IJsseldelta en de Noordvleugel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet