NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VNO-NCW wil 'duurzaamheidsakkoord' met kabinet

3 mei 2007

VNO-NCW wil met het kabinet een 'duurzaamheidsakkoord' sluiten. Dat zegt Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken van VNO-NCW, vanavond in NRC-Handelsblad. Deze maand nog zal de organisatie minister Cramer (VROM) een concreet plan overhandigen waarmee Nederland een voortrekkersrol kan gaan vervullen op het gebied van innovatie, technologie-ontwikkeling, opvang van CO2 en energiebesparing.

"Maar synchroon moet de Nederlandse regering zich zwaar inspannen voor een mondiale aanpak van het klimaatprobleem", zegt Oudshoorn. "Je moet als Nederland geen symboolpolitiek willen voeren met een te streng en kostbaar nationaal beleid. De regering moet niet de valse verwachting wekken dat we als Nederland de klimaatverandering kunnen oplossen. De landen die al eerder in het Kyoto-akkoord hebben beloofd hun CO2-uitstoot terug te brengen zorgen voor 18 procent van de CO2-uitstoot, de rest van de wereld voor 82 procent."

Oudshoorn pleit voor meer export van kennis en technologie naar landen waar tegen relatief lage kosten veel voor het klimaat kan worden bereikt. Dat is beter dan alleen maar in Nederland veel geld uitgeven aan maatregelen. "Dat levert een groot verlies aan welvaart op, terwijl het milieu er niets mee opschiet."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet