NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Brabantse natuur onder de loep

3 mei 2007

Volgende week starten medewerkers van de Provincie Noord-Brabant met het verzamelen van gegevens over vindplaatsen van planten. De gegevens, die tot half september worden verzameld, worden gebruikt om plannen op het gebied van ruimtelijke ordening te maken en te toetsen.

Ieder jaar wordt een ander deel van de provincie bezocht en worden de actuele gegevens in kaart gebracht. Dit jaar gebeurt dat in de gemeenten Zundert, Rucphen en Roosendaal in West-Brabant en Lith, Oss, Maasdonk, 's-Hertogenbosch, Landerd, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Gemert en Bakel in Noordoost-Brabant.

Het onderzoek vindt voornamelijk plaats in het agrarisch gebied. Vooral bermen, houtwallen, singels, dijken en sloten worden zorgvuldig bekeken. Medewerkers verwachten hier planten aan te treffen als rapunzelklokje, echte kruisdistel, koningsvaren en breedbladige wespenorchis.

Om gegevens te verzamelen is het onvermijdelijk om private percelen te betreden, bijvoorbeeld om langs een sloot te kunnen lopen.
Landeigenaren en gebruikers wordt gevraagd om hier hun medewerking aan te verlenen. De medewerkers van de Provincie maken zich zo mogelijk vooraf bekend en vragen toestemming voor het onderzoek op privé-terrein. De eigenaren kunnen erop vertrouwen dat ze geen schade of hinder zullen ondervinden van het betreden van hun gronden. Om verspreiding van eventuele veeziekten te voorkomen worden bedrijfsgebouwen vermeden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
2/2