NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eurlings kiest prematuur voor IJmeerverbinding

1 mei 2007

Minister Eurlings sprak op 23 april 2007 bij zijn bezoek aan Almere over "een definitief plan voor het IJmeer waar ieder zich in kan vinden". Daarbij sprak hij zijn voorkeur uit voor een metroverbinding door het IJmeer tussen Almere en Amsterdam. Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieu Flevoland en Milieucentrum Amsterdam zijn hierover verrast en vinden dat de minister prematuur kiest. Het IJmeer is een beschermd Vogel- en Habitatrichtlijn gebied.

De minister is verantwoordelijk voor deugdelijk onderzoek en afweging. Dat is nog helemaal niet gedaan. Hij moet dus niet voor zijn beurt spreken. Bovendien onderzoekt zijn eigen ministerie momenteel nog verschillende openbaar vervoer varianten, waarbij sommigen misschien wel beter zijn dan een verbinding door het IJmeer. Maar de minister heeft blijkbaar al een keuze gemaakt. " Een definitief plan, waar ieder zich in kan vinden" is niet gediend met vooringenomenheid.

Minister van Verkeer, Eurlings sprak zich afgelopen maandag bij zijn bezoek aan Almere uit voor een definitief plan voor het IJmeer waarin bijna ieder zich kan vinden. Voor omroep Flevoland gaf de minister aan dat dit voor hem meerwaarde heeft, want "dan kun je over zo'n oeververbinding een metroachtig systeem aanleggen, waarbij je Almere echt laat aanhaken bij Amsterdam en omgeving".

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat de bereikbaarheid voor Almere zeker moet verbeteren en juichen het toe dat de minister daarbij denkt aan een robuust openbaar vervoersysteem. Maar vinden de uitspraken van de minister ongepast omdat dat nu juist (terecht) nog onderzocht moet worden.

Een definitief plan voor het IJmeer behelst allereerst een substantiŽle investering in de verbetering van natuur. De openheid en natuurwaarde van het IJmeer wordt door niemand bestreden. Als er daarom ergens knopen moeten worden doorgehakt, is het over concrete investeringen in de natuur van en rond het IJmeer.

Tot slot is het aan de regio om een visie op het IJmeer op te stellen. Heeft de minister met zijn uitspraken aan willen geven geen vertrouwen in de regio te hebben? Wie heeft nu eigenlijk de regie over het IJmeer?

Natuur- en milieuorganisaties vinden de uitspraken van minister Eurlings een verkeerd signaal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet