NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeren in landschap levert 17,8 miljard winst op

1 mei 2007

Op 24 april 2007 heeft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het onderzoeksrapport 'Investeren in het Nederlandse landschap - Opbrengst: geluk en euro's' in ontvangst genomen. Investeren in een mooi landschap is lonend, zowel voor het geluk van mensen als voor de nationale welvaart. Financieel gezien levert investeren in een mooi landschap de Nederlandse maatschappij ruim 17,8 miljard euro op. Zo blijkt uit het onderzoek.

Natuur en Milieu noemt het een belangwekkend rapport. In het rapport wordt voor het eerst een licht geworpen op alle aspecten van het landschap die baten opleveren voor de samenleving, zoals de afvang van fijn stof, woongenot en recreatie (beleving). De onderzoekers berekenen voor heel Nederland een positief saldo van maar liefst 17,8 miljard euro. Investeren in landschap is dus voordelig voor de maatschappij als geheel.

Hoe kan deze winst gerealiseerd worden? CreŽer gebiedseigen groene netwerken (bestaande uit bijv. houtwallen, kruidenrijke bermen). Deze vangen fijn stof af, bieden beschutting voor recreanten en leiden bovendien tot betere waterkwaliteit (door opname van meststoffen in de randen), minder kosten van bestrijdingsmiddelen (die zijn minder nodig om plagen te voorkomen) en een hogere opbrengst van gewassen en een hogere melkgift van koeien (door beschutting tegen wind en zon).

Natuur en Milieu vindt dat het kabinet nu serieus werk moet maken van landschapsbeleid en daar geld voor moet uittrekken in de begroting. De grootste grondgebruiker, de landbouw, kan veel voordeel hebben van investeringen in landschap door het leveren van zogenaamde groene diensten, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van houtwallen. Zo kan de nivellering van het landschap worden gestopt. Het landschapsbeleid moet kansen bieden om groene netwerken te maken waar iedereen gebruik van kan maken.

Minister Verburg heeft laten weten binnenkort met belangrijke partijen te gaan praten over hoe de baten uit het onderzoek het Nederlandse landschap in de toekomst nog mooier kunnen maken. Daarnaast vraagt ze het Centraal Planbureau (CPB) om een officiŽle reactie op deze doorrekening.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet