NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederlands voorzitterschap bereikt na 15 jaar doorbraak internationaal bosverdrag

30 april 2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is zeer tevreden dat er afgelopen weekend tijdens het zevende Forum on Forests (UNFF-7) in New York, na 15 jaar onderhandelen een internationaal akkoord bereikt is over duurzaam bosbeheer tot 2015. Dit gebeurde onder Nederlands voorzitterschap van mr. Hans Hoogeveen, directeur Internationale Zaken van LNV.

In dit akkoord is onder andere een financieringsmechanisme opgenomen dat landen waar veel ontbossing plaatsvindt (bijvoorbeeld Amazonegebied, IndonesiŽ/Maleisie en delen van Afrika) ondersteunt bij het opstarten van projecten die duurzaam bosbeheer realiseren. Het maken van met name afspraken over financiŽle steun vanuit zowel publieke als private middelen bij de invoering van duurzaam bosbeheer was de afgelopen jaren steeds het struikelblok in de onderhandelingen.

Voor UNFF-7 gold: het is er op of er onder. Tijdens UNFF-6 in februari 2007 is afgesproken dat men er tijdens de UNFF-7 uit moest komen. Gedurende de hele sessie van de zevende bijeenkomst van het VN Bossenforum (UNFF-7, 16-27 april 2007) zaten de onderhandelingen echter muurvast. Na een marathonzitting is er dit weekend na keihard onderhandelen en een nadrukkelijk besef van urgentie echter alsnog een doorbraak bereikt.

Omdat de discussie in UNFF-7 zich met name zou focussen op de financiering van duurzaam bosbeheer, heeft Nederland/LNV als voorzitter van de UNFF-6 en UNFF-7 een studie uit laten voeren naar een alternatief, innovatief mondiaal mechanisme dat gebruik maakt van zowel vrijwillige, publieke, private en filantropische geldstromen voor duurzaam bosbeheer. De bedoeling was om hiermee een doorbraak in de jarenlange discussie te realiseren. In dit model worden naast de gebruikelijke publieke gelden, ook andere financieringsbronnen aangeboord. Dit concept van verbrede financiering is inmiddels door de Wereld Bank overgenomen.

Bossen bedekken wereldwijd circa 30% van het landareaal. Duurzaam bosbeheer streeft naar een evenwichtige afweging van economische, ecologische en sociale aspecten van bossen. De vooruitgang op het gebied van duurzaam bosbeheer is wereldwijd divers. Sinds begin jaren negentig wordt er jaarlijks circa 13 miljoen hectare ontbost. Belangrijke oorzaken van ontbossing is de omzetting van bos voor landbouwdoeleinden en het kappen van bos voor houtproductie. De ontbossing vindt met name plaats in de tropische gebieden, zoals het Amazone-gebied, IndonesiŽ/MaleisiŽ en delen van Afrika. De gevolgen van ontbossing richten zich vooral op verlies aan soorten, verlies aan milieufuncties (bijvoorbeeld opslag van water), vrijkomen van Co2 in de atmosfeer en verlies aan essentiŽle bosproducten voor de armste mensen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet