NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer Criteria geen garantie voor duurzame bio-massa

27 april 2007

Milieu- en ontwikkelingsorganisaties reageren terughoudend op de vandaag
gepubliceerde duurzaamheidscriteria voor biomassa van de commissie
Cramer. Volgens hen zijn de criteria een stap in de goede richting, maar
bieden ze onvoldoende garanties voor duurzaamheid. Biomassaproductie kan
nog steeds leiden tot kap van oerwouden of de voedselvoorziening van
arme mensen bedreigen.

Omdat de overheid milieusubsidies geeft voor biomassa, moet de overheid
garanties bieden dat biomassa ook daadwerkelijk milieuvriendelijk is.
Tot nu toe waren er nog geen criteria, dus zijn de Cramer-criteria een
stap in de goede richting. Maar op essentiŽle onderdelen schieten de
voorstellen tekort. Zo kan de aanleg van nieuwe plantages voor biomassa
(suikerriet, palmolie, soja bijvoorbeeld) nog steeds ten koste gaan van
oerbossen. De toenemende vraag naar biomassa zorgt bovendien voor
concurrentie met voedselproductie en houtkap, een probleem dat de
commissie aanstipt, maar waar ze geen bevredigende oplossing voor biedt.

Biomassa-energie mag geen excuus zijn om het energiegebruik verder te
laten stijgen. Daarom roepen de maatschappelijke organisaties op tot een
robuust klimaatbeleid. De nadruk moet daarbij liggen op energiebesparing
en het verhogen van energie-efficiŽntie, ook op het terrein van
mobiliteit. In de tweede plaats moet Nederland fossiele energiebronnen
vervangen door wind, zon en biomassa. Biomassa kan in de toekomst
slechts een beperkte rol spelen. Grootschalig gebruik zal altijd ten
koste gaan van natuurgebieden en de voedselvoorziening van
ontwikkelingslanden. De verplichting van bijmenging van biobrandstoffen
en het subsidiŽren van biomassa moeten keihard worden gekoppeld aan de
garantie op duurzaamheid, anders wordt de ontbossing verder aangejaagd
door biomassa.

De organisaties zien ook een probleem in de keuze van het
traceringssysteem van de commissie. De commissie kiest voor een systeem
van verhandelbare certificaten ('book and claim') waarbij het mogelijk
is dat toch nog 'foute' palmolie of andere onwenselijke biomassa wordt
gesubsidieerd.

De milieu- en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor:
Ambitieuze doelen voor energiebesparing en verduurzaming van de
energieproductie;
Aanscherping van de Cramer Criteria om foute biomassa te weren;
Verhoging van de vereiste besparing van broeikasgasemissies tot 50% voor
biobrandstoffen;
Snelle en effectieve toepassing van de aangescherpte Cramer Criteria;
Aanvullend flankerend beleid om duurzame biomassa te stimuleren, zoals
versnelde stimulering van tweede generatie biobrandstoffen, die veel
meer CO2-besparing opleveren dan de huidige.

De Commissie Cramer moest voorwaarden opstellen voor milieu- en
mensvriendelijke biomassa nadat er maatschappelijke bezorgdheid was
ontstaan over de duurzaamheid van biomassa. Het gebruik in Nederland is
in hoog tempo toegenomen met als doel een bijdrage te leveren aan de
oplossing van het klimaatprobleem. Sommige gewassen, zoals palmolie,
leveren echter grote problemen op, zoals ontbossing, overmatig gebruik
van pesticiden en conflicten rond mensenrechten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet