NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijding eikenprocessierups al gestart

27 april 2007

Vanwege het warme weer zijn groenbeheerders in Brabant reeds gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups.
Tot medio mei wordt langs een aantal provinciale wegen gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. De bestrijders voeren dit uit vlak na het begin van de bladvorming als de rupsen van het jonge blad gaan eten. Daarna heeft spuiten geen zin meer omdat te veel middel benodigd is om hetzelfde effect te krijgen en de kans op verwaaiing van de brandharen te groot wordt.

De bestrijding wordt uitgevoerd door nevelbespuitingen met een bacteriepreparaat. Vanwege de verneveling van het bestrijdingsmiddel en de mogelijke verwaaiing van brandharen van de rups, is het aan te raden niet in de spuitnevel te komen en ook met (huis)dieren minimaal 15 meter op afstand te blijven.
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf begin april komen de rupsen uit de eitjes. De kenmerkende brandharen krijgen de rupsen na de derde vervelling (dit jaar omstreeks begin mei). De brandharen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals hevige jeuk en irritatie van de huid en slijmvliezen.
De afgelopen jaren is gebleken dat biologische bestrijding van de eikenprocessierups in een vroeg stadium een effectieve methode is om de overlast te beperken. Naar het zich laat aanzien zal er dit jaar in de provincie minder overlast zijn door eikenprocessierups. Daarom is het verstandig niet massaal te gaan spuiten maar op basis van gericht onderzoek waar de overlast groot is, biologisch bestrijdingsmiddelen in te zetten. Bij beperkte aanwezigheid van de eikenprocessierups is het aan te bevelen te kiezen voor branden of wegzuigen.
Weggebruikers worden gewezen op de bestrijdingsacties.

Omdat de eikenprocessierups een landelijke plaag is, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten de Plantenziektenkundige Dienst aan te wijzen als centrale aanspreekpunt voor wat betreft monitoring en beheersing.
Voor wat betreft de gezondheidsvragen kunnen burgers terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland. In het verlengde hiervan is de Expertgroep Eikenprocessierups begin 2007 opnieuw opgestart onder co÷rdinatie van de Plantenziektenkundige Dienst.
De Expertgroep adviseert overheden en kennisinstellingen over de beheersing van de eikenprocessierups en daarmee de overlast voor de burgers zoveel mogelijk te voorkomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet