NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer wil internationale criteria voor duurzame biomassa

11 mei 2007

Minister Cramer (VROM) gaat zich in internationaal verband inzetten voor een certificeringssysteem voor duurzame biomassa. Samen met minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) worden daarom proefprojecten opgezet in verschillende ontwikkelingslanden. Op deze manier wil Cramer de duurzame productie van biomassa stimuleren.

Dit zei de minister op de jaarlijkse VN-duurzaamheidsconferentie in New York. 'Onze doelstelling is CO2-reductie, maar wij willen er tegelijkertijd voor zorgen dat het positieve effecten oplevert voor de lokale economie en dat negatieve gevolgen voor natuur en voedselproductie uitblijven. Een win-winsituatie dus.'

De minister heeft hierover in New York gesprekken gevoerd met onder meer IndonesiŽ, Mozambique en BraziliŽ. Met IndonesiŽ en Mozambique heeft Cramer afspraken gemaakt om daar proefprojecten te starten en die ook te monitoren. Verder heeft Cramer in New York een bijeenkomst georganiseerd waarbij twintig vertegenwoordigers uit verschillende landen, VN-organistaties en belangrijke NGO's aanwezig waren. Centraal daarbij stonden duurzaamheidseisen aan de productie van biomassa.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet