NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regels voor bestrijding Jakobskruiskruid in Fryslân

8 mei 2007

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met regels voor de bestrijding van Jakobskruiskruid in Fryslân. Met deze regels wil de provincie er voor zorgen dat groenbeheerders de plant gaan bestrijden wanneer het risico bestaat dat deze zich op ongewenste plekken uitbreidt, in de buurt staat van grazende dieren of in het hooi voor deze dieren terecht kan komen. De verordening waarin deze regels zijn opgenomen, wordt in de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei behandeld.

Het Jakobskruiskruid kan een vergiftigende werking hebben op met name paarden. De verordening 'Jakobskruiskruid 2007' is een onderdeel van een aantal maatregelen die de provincie neemt tegen het Jakobskruiskruid. Een aantal grote groenbeheers, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Wetterskip Fryslân hebben al maatregelen getroffen om de verspreiding van de plant tegen te gaan. De provincie zal de plant in de provinciale bermen terugdringen door een aangepast maaibeheer. Verder wordt de voorlichting over het Jakobskruiskruid geïntensiveerd. Over twee jaar wordt het effect van de maatregelen geëvalueerd en gerapporteerd aan Provinciale Staten.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet