NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie toont onbetaalde rekeningen aan aandeelhouders Shell

14 mei 2007

Als accountants verklede actievoerders van Milieudefensie delen morgen voor de ingang van de
Shell-aandeelhoudersvergadering visitekaartjes uit aan aandeelhouders.
De accountants van het bureau `Tot op de bodem & Co' spoorden in de
jaarrekening van Shell verscheidene onbetaalde milieurekeningen op.
Milieudefensie eist dat Shell een deel van de ruim 25 miljard euro winst
over 2006 aanwendt om de milieuschade in onder andere Nigeria te
beperken. Alleen al voor Nigeria zijn de kosten voor het wegwerken van
de milieuschade becijferd op miljarden dollars.

Anne van Schaik, campagneleider Globalisering van Milieudefensie: "Shell
profileert zich graag als een verantwoordelijk bedrijf. Feit is
niettemin dat Shell grossiert in onbetaalde milieurekeningen. Hoe
verantwoordelijk ben je bezig als je 25 miljard euro winst maakt en
milieuproblemen nauwelijks oplost?" Vorige week diende Milieudefensie
een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een Shell-advertentie
waarin bloemen uit fabrieksschoorstenen komen. Volgens Milieudefensie is
dat misleidend omdat Shell wereldwijd veel milieuproblemen veroorzaakt.
De investeringen in het hergebruik van CO2 vallen in het niet bij de
wereldwijde vervuiling door Shell. Alleen al Nigeria is miljoenen schade
aangebracht .

Miljarden milieuschade in Nigeria
De grootste onbetaalde rekeningen door Shell bestaat uit vervuiling door
lekkage van oliepijpleiding en het affakkelen van gas. In het rapport
'Shell, use your profit to clean up your mess' waar behalve
Milieudefensie veel buitenlandse organisaties aan meewerkten, worden de
kosten voor het opruimen geschat op miljarden dollars. Olielekkages
veroorzaken gezondheidsproblemen, tasten het drinkwater aan en verpesten
de gewassen. Het affakkelen van gas bij de oliewinning door Shell in
Nigeria veroorzaakt naar schatting evenveel klimaatverandering als de
helft van alle Nederlandse personenauto's doet. Bij het affakkelen komen
ook veel giftige gassen vrij die zure regen veroorzaken en
gezondheidsschade aanrichten. Stoppen met affakkelen kost slechts 1,5
miljard dollar (een fractie van de jaarwinst).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet