NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie presenteert plan voor omschakeling veehouderij

16 mei 2007

De Tweede Kamer start op woensdagmiddag 23 mei
met de inhoudelijke behandeling van het eerste burgerinitiatief in de
parlementaire geschiedenis. Milieudefensie en haar jongerenorganisatie
Jongeren Milieu Actief hebben succesvol een plan ingediend om de kamer
te vragen voor omschakeling van de bio-industrie te kiezen. De
organisaties zullen het plan in een ingelaste vergadering van de
commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inhoudelijk toelichten.

Milieudefensie en JMA zijn half september vorig jaar het
burgerinitiatief Stop Fout Vlees gestart. Het burgerinitiatief wordt
ondersteund door 106.975 Nederlanders en is dit voorjaar ingediend bij
de Tweede Kamer. De politiek wordt verzocht om te kiezen voor een
veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import
van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen. Met een
burgerinitiatief kunnen minimaal 40.000 mensen samen een voorstel op de
agenda van de Tweede Kamer zetten. Alle Kamerleden moeten dan stemmen
over het voorstel. Het burgerinitiatief over de veehouderij is het
eerste dat daadwerkelijk door de Tweede Kamer behandeld gaat worden.

In de notitie 'Boeren met toekomst' heeft Milieudefensie de haalbaarheid
van haar voorstel aangetoond. Daarbij is gebruik gemaakt van input van
het Landbouw Economisch Instituut. Uit het onderzoek blijkt dat een
geleidelijke omvorming van de bio-industrie tot een milieu- en
diervriendelijke veehouderij k voor boeren gunstig uitpakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet