NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenacademie deze zomer van start in Leeuwarden

11 mei 2007

Commissaris van de Koningin Ed Nijpels heeft vandaag uit handen van professor Wim van Vierssen van de Universiteit van Wageningen het ondernemingsplan van de Waddenacademie in ontvangst genomen. Nijpels zal dit plan vandaag aan minister Cramer van het ministerie van VROM sturen. Na goedkeuring van dit plan kan de Waddenacademie in Leeuwarden rond de zomer van start gaan als Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

De basis voor de Waddenacademie is de Wet op het Waddenfonds. De Waddenacademie richt zich op het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied, zoals een van de vier doelstellingen van de Wet op het Waddenfonds luidt.

De Waddenacademie wil zich ontwikkelen tot een kleine organisatie op wetenschappelijk gezag die zich zal richten op het fundamentele en toegepast onderzoek met een regionale, nationale en internationale invalshoek op alle voor het waddengebied belangrijke onderzoeksterreinen. Tot deze onderzoeksterreinen behoren de ecologie, hydro-morfologie, kennis van de diepe ondergrond, sociaal economische wetenschappen en cultuurhistorie.

De Waddenacademie zal bestaan uit vijf parttime wetenschappers vanuit vijf instellingen van verschillende disciplines en een klein ondersteunend bureau van drie medewerkers. De Waddenacademie wordt gehuisvest in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Het instituut zal zich gaan richten op zowel regionale als nationale en internationale samenwerking en kennisuitwisseling.

Het bestuur van de KNAW zal tevens het bestuur van de Waddenacademie vormen. Onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin in Fryslân zal een maatschappelijke adviesraad worden gevormd van personen met een academische, maatschappelijke en internationale achtergrond.

De provincie verwacht dat minister Cramer als coördinerend minister voor het Waddenfonds in 2008 de structurele financiering van de waddenacademie vanuit het Waddenfonds kan goedkeuren. In afwachting daarvan wil de Provincie Fryslân de Waddenacademie deze zomer opstarten. De tijdelijke periode zal worden gefinancierd door het ministerie van LNV en de provincie Fryslân.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet