NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Panel aan de slag voor Nationaal Landschap Twente

11 mei 2007

De elf leden van het landschapspanel voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente gaan zich vanaf aanstaande zaterdag actief inzetten voor de ontwikkeling van projecten in het gebied. De publieksdag op 12 mei aanstaande vormt het decor voor de installatie en presentatie van de panelleden. Gedeputeerde Piet Jansen, portefeuillehouder voor het Landelijk gebied en Water in Overijssel, zal het Landschapspanel voor het Nationaal landschap Noordoost-Twente presenteren aan het publiek. De presentatie vindt plaat op 12 mei om 12 uur bij de familie Lenferink, Oldenzaalseweg 125 in Fleringen (gemeente Tubbergen).

Het landschapspanel is onafhankelijk en zal het Bestuurlijk Gebiedsoverleg (BGO) Noordoost-Twente gevraagd en ongevraagd adviseren over het behoud en de ontwikkeling van het unieke karakter van het Nationaal Landschap in Twente. In het BGO werkt de provincie samen met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen, Losser en het Waterschap Regge en Dinkel.

Het panel zal bij de uitvoering van projecten in het Nationaal Landschap signalen en ontwikkelingen uit het gebied vertalen in voorstellen aan het BGO. Hiermee vervullen zij een belangrijke rol in de participatie van burgers bij de uitvoering. Het panel zal jaarlijks een voordracht doen voor de subsidiŽring van burgerprojecten.

Noordoost-Twente (NOT) is in 2006 door het Rijk aangewezen als Nationaal Landschap vanwege de bijzondere landschappelijke kwaliteiten, zoals de grote mate van kleinschaligheid, het groene en diverse karakter van het landschap door beken, essen, kampen en moderne ontginningen. Behoud en versterking van deze kwaliteiten, samen met organisaties en bewoners in het gebied, is het doel.

De 11 leden van het Landschapspanel zijn lid op persoonlijke titel. Zij wonen/werken in het gebied of hebben hier een relevant netwerk opgebouwd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet