NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Gebiedsgericht milieubeleid succes

9 mei


Het Gebiedsgericht Milieubeleid van de gemeente Den Haag heeft een positieve invloed op het milieu. Uit een evaluatie blijkt dat bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bouwplannen het milieu in een vroeg stadium aandacht krijgt. Den Haag is hiervoor ingedeeld in verschillende gebiedstypen. Per gebied wordt bepaald welke invloed de bouwplannen hebben op het milieu en op welke manier de kwaliteit kan worden behouden of verbeterd.

In een jaar tijd is het gebiedsgericht milieubeleid bij 46 gemeentelijke plannen toegepast. Zo is in het bestemmingsplan Leidschenveen Lanen 6,8 & 9 extra aandacht gegeven aan goede fietsverbindingen, natuurvriendelijke oevers en wordt het toepassen van duurzame energie en duurzaam bouwen gestimuleerd. De gemeente wil de succesvolle aanpak van het gebiedsgericht milieubeleid verder bevorderen. Daarvoor staan diverse verbeteringen en structurele communicatie op de agenda.

Het gebiedsgericht milieubeleid omvat zes gebiedstypen: wonen, werken, gemengde gebieden met het accent op wonen, gemengde gebieden met het accent op werken, verkeersinfrastructuur en groene hoofdstructuur & water. Door ambities af te stemmen op functies, kenmerken en mogelijkheden van een gebied, kunnen de kwaliteiten van dat gebied beschermd of verbeterd worden. Ook wordt duidelijk of een bepaalde ontwikkeling wel of niet past in een bepaald gebied.

Voor meer informatie over gebiedsgericht milieubeleid: www.denhaag.nl/milieu

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet