NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mosselbank gedeeltelijk gespaard

22 mei 2007


De Raad van State besloot begin mei om de voorjaarsmosselvisserij met een derde te verminderen. Hiermee komt de rechter deels tegemoet aan de vraag van Vogelbescherming, Waddenvereniging en Stichting WAD om de vergunning te schorsen in het belang van het herstel van de Waddenzee.
Na jaren van slechte zaadval en intensieve visserij bevindt zich dit voorjaar slechts n mosselzaadbank in de westelijke Waddenzee.

Het ministerie van LNV verleende onlangs een vergunning voor het opvissen van nagenoeg l het mosselzaad. De natuurorganisaties maakten zich ernstig zorgen over deze vergunning die niet voorzag in het noodzakelijke herstel van de natuur in de Waddenzee. Met deze uitspraak van de rechter lijkt daarvoor weer een klein beetje ruimte te ontstaan. Het besluit van de Raad van State dat er minder mosselzaad en meerjarige mosselen gevangen mag worden dan in de oorspronkelijke vergunning stond, is gunstig voor de natuur. Tegelijkertijd echter wordt met deze uitspraak de indruk gewekt dat met de vangstvermindering het herstel van wilde mosselbanken en de daarvan afhankelijke vogelpopulaties voldoende gewaarborgd is. De verdeling om n derde te laten liggen en twee derde op te vissen is echter niet wetenschappelijk onderbouwd en biedt daarom geen garantie voor herstel.

In augustus, wanneer het beroep op de voorjaarsvisserij 2006 dient, zal de Raad van State dieper ingaan op de onderbouwing van het huidige vergunningbeleid. Herstel van wilde onderwatermosselbanken en vogelpopulaties van de Waddenzee, staat centraal in de natuurwetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet