NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

59e jaarvergadering Internationale Walvisvaart Commissie

24 mei 2007

Van 28 tot en met 31 mei vindt voor de 59e keer de jaarlijkse conferentie van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) plaats in Anchorage, Alaska.
De belangrijkste agendapunten zijn de toekomst van de IWC, besprekingen over een herzien beheerregime, wetenschappelijke walvisvaart, autochtone walvisvaart, kleinschalige walvisvaart, het voortbestaan van het beschermingscomité van de IWC dat zich richt op de bescherming van walvissen, en de instelling van walvisreservaten.

De inzet van Nederland is er op gericht de walvisjacht onder internationale controle te brengen en waar mogelijk te beperken. Nederland wil het liefst de walvisvaart helemaal stoppen, maar dat is gezien de huidige verhoudingen binnen de IWC niet haalbaar. De walvisvarende en de beschermingsgezinde landen staan lijnrecht tegenover elkaar en de stemverhoudingen binnen de IWC veranderen misschien in het voordeel van de walvisvarende landen.
Nederland vindt het van cruciaal belang dat de IWC blijft voortbestaan en dat er afspraken op internationaal niveau worden gemaakt. Dit is de enige manier om de walvis duurzaam te beheren en het voortbestaan van walvissoorten te garanderen.

Een herzien beheerregime speelt volgens Nederland een belangrijke rol in het onder controle brengen en terugdringen van de walvisvangst. Zo'n regime moet leiden tot een aanzienlijke beperking van de wetenschappelijke walvisvaart, het voortbestaan van het moratorium (verbod op jagen) op bedreigde walvispopulaties, en strikte naleving onder internationale controle.
Verder zal Nederland blijven inzetten op onder meer een ministeriele conferentie (om op politiek niveau een doorbraak te bereiken), goede schattingen van de omvang van populaties, diervriendelijke dodingmethoden, ondersteuning van het beschermingscomité, en instelling van walvisreservaten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
1