NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Twentse bouwambities hoger dan vraag naar woningen

24 mei 2007


De bouwambities van de 14 Twentse gemeenten zijn hoger dan de vraag naar woningen in Twente. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de vandaag gepresenteerde resultaten van het Twents Woningmarktonderzoek. Begin vorig jaar besloten de Twentse gemeenten onder de paraplu van Regio Twente en de Twentse woningcorporaties, verenigd in de Vereniging WOON, om gezamenlijk woningmarktonderzoek te doen. Ook de Provincie Overijssel sloot zich aan bij dit initiatief. Doel van het onderzoek is om het toekomstige woningaanbod in Twente beter af te stemmen op de vraag.


Om de woonwensen van Twentenaren goed in beeld te krijgen, ontvingen eind vorig jaar bijna 60.000 huishoudens in Twente een enquête waarin hen gevraagd werd naar hun verhuis- en woonwensen. Ruim 18.000 enquêtes kwamen ingevuld retour. Dit aantal was voldoende om een betrouwbaar beeld te krijgen van de woningmarkt in Twente. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Companen uit Arnhem.

Belangrijkste uitkomsten
Het onderzoeksbureau Companen heeft donderdagmiddag 24 mei de onderzoekresultaten gepresenteerd. Hierna werd door afgevaardigden van de Twentse gemeenten, corporaties en marktpartijen in vier workshops verder gediscussieerd over de belangrijkste resultaten en conclusies.

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:


De bouwambities van de 14 Twentse gemeenten liggen ver boven de marktvraag. Ook wanneer rekening gehouden wordt met enige planuitval zijn er te veel bouwplannen.

Twentenaren zijn erg tevreden over hun woning en woonomgeving. Dat geldt zowel voor de steden als voor de landelijke gemeenten.

De kwaliteit van het huidige woningaanbod sluit onvoldoende aan bij de vraag van de toekomst. De vraag naar kwaliteit neemt de komende jaren toe.

Twentenaren wonen het liefst in de stads- en dorpscentra en op het platteland. De meest kwetsbare woonmilieus zijn de vooroorlogse en naoorlogse wijken in de drie grote steden.

In de huursector dreigen overschotten aan goedkope rijtjeswoningen en appartementen zonder lift. In zowel de huur- als de koopsector is een tekort aan appartementen met lift voor met name senioren. In de koopsector dreigt een tekort aan 2^1 kap- en vrijstaande woningen in alle prijsklassen.

Starters oriënteren zich in toenemende mate op de koopsector.

Er is een noodzaak tot afstemming binnen de regio Twente.

Regionale afstemming
Het Twents Woningmarktonderzoek biedt een uitgangspunt om tot regionale afstemming te komen. Regionale afstemming tussen gemeenten onderling en tussen corporaties onderling, maar ook tussen gemeenten, corporaties, marktpartijen, provincie en het Rijk. Nu de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn moet blijken in hoeverre partijen bereid zijn om daadwerkelijk onderling afspraken te maken. Daardoor is het mogelijk om op lokaal niveau niet alleen ambitieuze, maar vooral ook reële en op de vraag anticiperende woonvisies tot stand laten komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet