NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Parken, bomen en groene daken nodig om steden klimaatbestendig te maken

23 mei 2007

De University of Manchester heeft in een studie berekend dat zo'n 10% toename van de hoeveelheid groene ruimte in stedelijke gebieden de stedelijke temperatuur met ongeveer 4C kan doen verminderen. De wetenschappers zeggen dat een beperkte toename van parken en straatbomen de voorspelde temperatuurstijgingen in onze steden als gevolg van de opwarming van de aarde kunnen compenseren.

Afkoeling door transpiratie
Deze temperatuurdaling van 4C, dat het equivalent is van de gemiddelde voorspelde stijging door opwarming rond de 2080, wordt veroorzaakt door het koeleffect van water als het door het proces van transpiratie van de bladeren en vegetatie in de lucht verdampt.
"Groene plekken verzamelen water beter en houden het beter vast dan een bebouwde omgeving", volgens Dr Roland Ennos, een biomechanica deskundige in Manchester's Faculty of Life Sciences en hoofdonderzoeker van het team. "Als dit water van de bladeren van planten en bomen verdampt, koelt het de omringende lucht precies zoals het koeleffect van zweet op onze huid." Met Greater Manchester als hun model gebruikte het team een Geografisch Informatie Systeem (GIS) om een beeld te maken van het landgebruik van de agglomeratie. Het team werkte vervolgens de gevolg uit dat toename van de hoeveelheid groene ruimte zou hebben op het stedelijke klimaat en op de vermogen om water vast te houden.

"Stedelijke gebieden kunnen tot 12C warmer zijn dan meer landelijke omgevingen door zowel de hitte die gebouwen, wegen en verkeer afgeven als een vermindering van de koelende verdamping, wat gewoonlijk als een 'stedelijk hitte-eiland' wordt beschouwd," zegt Dr Ennos.
"We ontdekten dat een beperkte toename met 10% meer groene ruimte de oppervlaktetemperaturen in de stedelijke omgeving met 4C verminderd. Dit maakt onze steden 'klimaatbestendig' als je de temperatuurstijging door aardeopwarming over de komende 75 jaar hiertegen afzet. Zo'n reductie heeft belangrijke implicaties voor het menselijk comfort en gezondheid in stedelijke gebieden en mogelijkheden moeten worden genomen om de groene ruimte te vergroten zodra structurele veranderingen plaatsvinden met daarnaast de aanplant van straatbomen en de aanleg van groene daken."

Waterbeheer
In het onderzoek is ook gekeken naar het effect dat toegenomen groene ruimte heeft het vermogen van stedelijke gebieden om water op te nemen en vast te houden. Steden verliezen een grote hoeveelheid regenwater door snelle afvoer van neerslag van oppervlakten en riolen naar oppervlaktewater en uiteindelijke de zee.
"Rond 2080 zijn onze zomer heter en droger en onze winter natter. Een natte winterdag in 2080 levert bijna 50% meer regen dan nu. Gebaseerd op een bestaand model hebben we berekend dat deze krachtige stormen de hoeveelheid afvoerwater van stedelijke gebieden met meer dan 80% laten toenemen. Jammer genoeg heeft een toegenomen groene ruimte echter een beperkt effect in de vermindering van afvoerwater, zodat flits overstromingen worden een toenemend probleem in onze steden. Hier tegenover staat dat onze warmere en drogere zomers leiden tot een beperktere hoeveelheid beschikbaar water voor planten en bomen, en gedurende langere droogtes dit het verdampend vermogen met zijn hieraan gerelateerde koeleffect verminderen." Daarom moeten steden voor het koelend effect van groen manieren ontwikkelen om water te bergen voor irrigatie gedurende de droge maanden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet