NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste grondaankoop OostvaardersWold

29 mei 2007

Stichting Flevo-landschap en Domeinen hebben vrijdag 25 mei de eerste grondtransactie afgerond voor het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold tussen Almere en Zeewolde. Directeur Jacob van Olst van Flevo-Landschap en hoofd afdeling vastgoed Ger Diffens van Domeinen ondertekenden in het Provinciehuis in Lelystad de officiële overeenkomst. Daarmee krijgt het Flevo-landschap 20 hectare grond langs het zogeheten Adelaarstracé in bezit.

De koopovereenkomst werd getekend in bijzijn van de notaris en projectgedeputeerde Anne Bliek. Voor Flevo-landschap, Domeinen en de provincie is deze eerste grondtransactie een symbolisch moment, omdat nu zichtbaar wordt dat de realisatie van OostvaardersWold daadwerkelijk dichterbij komt. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft de ambitie om in de komende vier jaar 2011 600 hectare van de natuurzone in het OostvaardersWold te realiseren, samen met 200 hectare agrarisch natuurbeheer. "Daarvoor is het nodig dat er de komende twee jaar werk wordt gemaakt van het overdragen van grond aan de natuurbeheerders", zegt projectgedeputeerde Anne Bliek. "En ik vind het belangrijk dat er overeenkomsten worden gesloten waar beide partijen goed uit de voeten kunnen. De boeren in het gebied moeten de kans krijgen om hun bedrijf elders voort te zetten en ze moeten volledig schadeloos worden gesteld. Dus ik ben blij als er - zoals vandaag - snel grond kan worden aangekocht, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren."

Directeur Jacob van Olst van het Flevo-landschap benadrukt dat samenwerking tussen alle betrokken organisaties erg belangrijk is. "Wij willen graag werken aan een mooi, groen Flevoland. Het OostvaardersWold biedt daarvoor een unieke kans. Belangrijk is dat alle partners zich de komende tijd met de volle honderd procent gaan inzetten voor de realisatie van dit gebied. Er moet geld van het rijk komen, er moeten goede afspraken worden gemaakt over beheer en inrichting. Als dat lukt, doen we wat we allemaal willen: echt werken aan het versterken van de ecologische hoofdstructuur in Nederland en het realiseren van een groene recreatiezone rond de groeikernen van Flevoland zoals Almere ."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet