NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VARA ontwikkelt dagelijks natuurjournaal

9 mei 2007

Samen met producent Pupkin Film en de organisaties die betrokken zijn
bij De Natuurkalender werkt de VARA aan een dagelijks journaal over de
ontwikkelingen in de natuur. Aanleiding voor het programma is het grote
succes van de Natuurkalender die in 2001, op initiatief van VARA's
'Vroege Vogels' en de Wageningen Universiteit, werd opgezet. Het is de
bedoeling van de VARA om in het voorjaar van 2008 te starten met de
eerste reeks uitzendingen.

VARA-programmadirecteur Frans Klein: 'Natuur en milieu vormen al jarenlang een
belangrijk VARA-speerpunt en een dagelijks journaal biedt ons de mogelijkheid
om dat verder uit te bouwen en de interesse en betrokkenheid van kijkers te
vergroten voor de natuur in hun directe omgeving.'
De opzet voor het natuurjournaal werd bedacht door bioloog Arnold van Vliet
(Wageningen Universiteit ) en Pupkin Film.

Arnold van Vliet: 'Net als bij het weerbericht kunnen we tegenwoordig - dankzij
de natuurwaarnemingen van duizenden vrijwilligers en nieuwe technologische
ontwikkelingen - op dagelijkse basis de ontwikkelingen in de natuur in het hele
land op de voet volgen. Door de toename van de kennis over de relatie tussen
het weer en de natuur kunnen we inmiddels ook steeds beter voorspellen wat er
de komende dagen staat te gebeuren met planten en dieren.'
Uitgangspunt van het natuurjournaal is: beleef de natuur, dichtbij huis van dag
tot dag, aldus Van Vliet. 'We willen de kijker met andere ogen naar de dynamiek
in de natuur in de eigen omgeving laten kijken en hem of haar er dagelijks
deelgenoot van maken.'

Mede door de grote veranderingen in het klimaat is de belangstelling voor de
natuur enorm toegenomen. Producent Andre Teelen: 'De enorme populariteit van
bijvoorbeeld webcams bij vogelnesten geven aan dat de natuur bij veel mensen
leeft. De VARA heeft sinds jaar en dag, onder andere via 'Vroege Vogels', grote
affiniteit met het onderwerp en is daarom de ideale omroep voor dit
televisieprogramma. Bij De Natuurkalender zijn verder een groot aantal
natuurorganisaties betrokken zoals De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek
Nederland en Stichting FLORON. Verder zijn we nog in met diverse organisaties,
waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet