NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeente Ede ontvangt acht inschrijvingen voor ontwikkeling recreatiegebied

22 mei 2007

De gemeente Ede wil graag een recreatiegebied laten ontwikkelen ten westen van Ede. Daarom plaatste zij in februari dit jaar een advertentie in het blad Cobouw waarin marktpartijen werden opgeroepen om plannen in te dienen. De inzendingstermijn is inmiddels verstreken. Acht aanmelders hebben plannen voor de ontwikkeling van het recreatiegebied ingediend.

De ontwikkeling van een recreatiegebied staat sinds de jaren tachtig op de politieke agenda van Ede. Aanvankelijk was de zandwinning ten behoeve van de A30 een belangrijke aanleiding. Door verschillende omstandigheden zoals uitstel van de aanleg van de A30 en ontwikkelingen op de zandmarkt bleef de verdere ontwikkeling uit.

Start inschrijvingsprocedure
Vorig jaar gaf de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling aan dat zij de ontwikkeling van een recreatieplas ten westen van Ede wenselijk vindt. Daarom startte de gemeente Ede een inschrijvingsprocedure. De procedure is bedoeld als marktplaats om vraag en aanbod van verschillende partijen bij elkaar te brengen. De start van de procedure was een advertentie in het blad Cobouw in februari dit jaar waarin marktpartijen werden opgeroepen om plannen in te dienen.

De aanmeldingen
Acht marktpartijen hebben zich bij de gemeente aangemeld met plannen om het gebied te ontwikkelen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat het aanbod zeer divers is. Alle partijen zijn Nederlandse bedrijven. Het proces verbaal van aanmelding is inmiddels door de gemeente opgesteld en aan de aanmelders toegezonden. De volgende stap in deze procedure is het toetsen van de ingediende stukken van de aanmelders. Dit toetsen gebeurt geheel intern. Daarbij wordt vooral gekeken of de aanmeldingen zijn gebeurd overeenkomstig de procedureregels. Op 6 juni moet deze stap zijn afgerond en krijgt iedere aanmelder bericht of hij al dan niet voor verdere deelname in aanmerking komt. Dan wordt dus bekend welke marktpartijen hun plannen tijdens een eerste gespreksronde mogen komen toelichten. De gehele procedureleidraad staat op de website van de gemeente Ede onder 'grote plannen'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet