NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearendjong Oostvaardersplassen (fl) is een vrouwtje

1 juni 2007

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat het zeearendjong dat op 15 april in de
Oostvaardersplassen (FL) is geboren een vrouwtje is. Het DNA-onderzoek is
uitgevoerd op een veer die 24 mei is meegenomen tijdens het ringen van
het zeearendjong. Het zeearendjong krijgt geen naam. Staatsbosbeheer
geeft in het wild levende dieren geen eigennaam.

Het Dr. Van Haeringen Laboratorium BV in Wageningen heeft de DNA-analyse
uitgevoerd. Het resultaat van het DNA-monster is vergeleken met
referentiemonsters van zeearenden waarvan het geslacht bekend is. Hieruit
bleek dat de jonge zeearend een vrouwtje is. Het DNA-monster zal door
onderzoeksinstituut Alterra, dat het wetenschappelijk onderzoek naar de
zeearend uitvoert, worden bewaard voor eventueel genetisch onderzoek aan
de zeearendpopulatie in Europa.

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is de grootste arend van Europa. Een
zeearend leeft van aas, vogels en vis. De vogel leeft bij voorkeur in een
uitgestrekt, waterrijk gebied zoals de Oostvaardersplassen. Vorig jaar
werd voor het eerst sinds mensenheugenis een zeearendjong geboren. Het
jong van vorig jaar is niet geringd waardoor het geslacht ook onbekend is
omdat het een eerste - dus kwetsbare - broedpoging van een relatief jong
zeearendvrouwtje betrof.

Bij het zeearendnest hangt een webcam waardoor de zeearendfamilie via de
site te volgen is. Hierdoor kan iedereen dagelijks genieten van de
vorderingen in het nest. Staatsbosbeheer kan het nest bewaken, en er
worden gegevens verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Zo
was er te zien dat er verschillende paarmomenten waren. Het vrouwtje
begon op 9 maart te broeden en op 15 april (na 38 dagen) werd de tweede
Nederlandse zeearend geboren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet