NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant pakt motorcrossen in natuurgebieden aan

7 juni 2007

De Provincie Berabant treedt actief op tegen het illegaal motorcrossen in natuurgebieden. In samenwerking met politie, gemeenten en beheerders van natuurgebieden worden acties ondernomen. Ook voor deze meldingen van overlast is de provinciale milieuklachtencentrale voortaan 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op (073) 681 28 21.

Aanleiding voor het provinciaal optreden is een recente brief van de Brabantse Milieufederatie. Daarin werd de provincie mede namens terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit gevraagd om het initiatief tot actie te nemen.
Motorcrossen in natuur- en stiltegebieden veroorzaakt schade aan natuur en landschap. Om een goed beeld te krijgen van overlast op diverse plekken, worden alle klachten geregistreerd. Binnen de Provincie Noord-Brabant is de provinciale milieuklachtencentrale 24 uur per dag bereikbaar op (073) 681 28 21. Dit meldpunt is te gebruiken voor het melden van stank, geluid en andere milieu-ergernissen. Na een half jaar zal de provincie de nieuwe aanpak evalueren en zo nodig vervolgacties nemen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet