NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees akkoord over beheerplan schol en tong

11 juni 2007

De Europese Visserijministers hebben tijdens de Landbouw- en Visserijraad een akkoord bereikt over een meerjarenplan voor het schol- en tongbeheer. In dit plan is het politiek akkoord van de Raad in december 2006 in wetgeving verwerkt. Het plan betreft alle vloten die schol, tong of beide in belangrijke mate aanlanden.

Volgens het beheerplan zal het aandeel van het volwassen schol- en tongbestand dat gevangen mag worden jaarlijks met 10% moeten afnemen. Op basis hiervan stelt de Raad ieder jaar de toegestane vangsthoeveelheden vast. Deze zullen jaarlijks met maximaal 15% mogen fluctueren. Naast vangstquota neemt de Raad jaarlijks besluiten over de maximale hoeveelheid visserij-inspanning in de vorm van toegestane zeedagen om de vangstquota op te vissen.
De maatregelen blijven van kracht totdat de visserij op schol en tong zich binnen veilige biologische grenzen bevindt. Wanneer deze grenzen zijn bereikt, zal de Europese Commissie een evaluatie uitvoeren in de vorm van een zogenoemde Impact Assessment. Mede op basis hiervan zal de Raad voor de tweede fase besluiten nemen die erop gericht zijn deze bestanden op Maximaal Duurzame Opbrengstniveau 's (het zogenoemde Maximum Sustainble Yield of MSY-principe) te exploiteren. Tijdens de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 is overeengekomen dat de visbestanden overal zoveel mogelijk volgens het MSY-principe beheerd moeten worden.

Het beheerplan vormt het belangrijkste instrument voor het beheer van platvis in de Noordzee en zal bijdragen tot het herstel van de bestanden van schol en tong en van andere bestanden zoals kabeljauw.
De uitvoering van het plan heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse platvissector. De verwachting is dat de komende jaren de mogelijkheden om op tong en schol te vissen met zeker enkele tientallen procenten zullen afnemen. Naast de noodzaak om te innoveren zal een verdere herstructurering van de boomkorvloot dan ook onvermijdelijk zijn.

Bij de aanneming van dit meerjarenplan hebben de Raad en de Commissie gewezen op de noodzaak van verbetering van de selectiviteit in de visserij op platvis in de Noordzee. De Commissie zal een studie uitvoeren naar de invloed van bestaande en alternatieve visserijmethoden op het ecosysteem. Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld dat gericht is op de invoering van alternatieve duurzamere visserijmethoden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet