NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Paling internationaal beschermd

11 juni 2007

Vandaag is besloten de internationale handel in jonge Europese paling (glasaal) aan een vergunningstelsel te onderwerpen. Dit gebeurde tijdens de internationale conferentie over de handel in bedreigde wilde dieren en planten CoP14 CITES in Den Haag op voorstel van de Europese Unie. Het voorstel was ingediend om zo het bestand van paling weer op peil te brengen. De hoeveelheid glasaal is de afgelopen twintig jaar namelijk afgenomen tot 1% van het oorspronkelijke niveau. Het voorstel is met overgrote meerderheid (91%) aangenomen.

Daarnaast hebben de Europese visserijministers tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Luxemburg vanochtend een akkoord bereikt over een herstelplan voor de Europese aal wat hetzelfde doel voor ogen heeft. Minister Verburg is verheugd dat vandaag zowel op internationaal als Europees niveau forse stappen gezet zijn om de Europese paling te beschermen.

Nederland is gastland voor de internationale conferentie over de handel in bedreigde wilde dieren en planten CoP14 CITES. Tijdens deze conferentie die van 3-15 juni in het WFCC in Den Haag door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit georganiseerd wordt, bespreken 171 landen tientallen voorstellen over de bescherming van planten en dieren.

Dinsdagmiddag 12 juni staan voorstellen van Afrikaanse landen over de handel in olifanten/ivoor op de agenda. Woensdag 13 juni vindt op initiatief van minister Verburg voor het eerst in de geschiedenis van CITES een ministeriŽle rondetafelconferentie plaats over versterking van politiek commitment voor implementatie en handhaving van CITES. Daarnaast wordt stil gestaan bij de toegenomen handel in houtproducten en verschillende marine soorten. Ook de rol van CITES in relatie tot andere internationale overeenkomsten en afspraken is onderwerp van gesprek. Voor deze ministeriele conferentie hebben zich circa 50 ministers aangemeld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet