NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidies voor graslandbeheer voor overwinterende ganzen opengesteld

13 juni 2007

Er zijn voor agrarische ondernemers die willen beginnen met graslandbeheer in verband met op hun landbouwgronden grazende overwinterende ganzen nu interessante mogelijkheden om het verlies aan opbrengst ten gevolge van de begrazing door ganzen vergoed te krijgen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Limburg uit te breiden met een viertal pakketten voor het beheren van graslanden voor overwinterende ganzen. Hiervoor zijn in Limburg ongeveer 500 ha aangewezen in vooral Midden- en Noord-Limburg. De vergoeding bedraagt gemiddeld € 200,- per ha.

Aanvragen voor de beheerssubsidie voor overwinterende ganzen kunnen in de periode 15 juni tot en met 31 juli 2007 aangevraagd worden bij de Dienst Regelingen te Assen. Belangrijk verschil met de mogelijkheden tot nu toe voor ganzenbeheer is dat de subsidie nu voor 6 jaar verleend wordt. Voorheen moest de subsidie per jaar worden aangevraagd. Met het oog op de termijn van zes jaar is nu ook een mogelijkheid voor gewasroulatie opgenomen.

De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de subsidieregelingen. Deze staan op zowel de website van het ministerie van LNV als de website van de Provincie Limburg. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de gronden moeten liggen in een door Gedeputeerde Staten daarvoor aangewezen gebied. Voor meer algemene informatie over de regeling kunnen belanghebbenden bellen met informatienummer van LNV: 0800-2233322.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet