NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Analyse EHS-begrenzing Noord-Brabant

12 juni 2007

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Brabant is uit ecologisch oogpunt goed begrensd en draagt bij aan behoud van biodiversiteit in Brabant. Dit geldt zowel voor bestaande natuur als nieuw te realiseren natuur. Dat blijkt uit een analyse door onderzoeksinstituut Alterra in opdracht van GS. Het draagvlak voor de begrenzing van de EHS in Brabant scoort ook heel positief.

Slechts een klein deel (3,7%) van de EHS draagt niet bij aan de (inter)nationale natuurdoelstellingen. GS zullen deze gebieden gedetailleerder bekijken. Indien blijkt dat deze gebieden geen specifieke waarden hebben, willen GS voor de bestaande natuurgebieden de EHS-status laten vervallen. Voor de nieuw te realiseren natuurgebieden zullen de hectares worden benut om de EHS robuuster te maken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet