NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hoogste tijd voor klimaatwet

14 juni 2007

Milieudefensie vindt dat de 100-dagenplannen
van het kabinet inspirerende ideeŽn biedt, maar helaas te veel blijft
steken in 'intenties', 'onderzoeken', 'bevorderen' en 'streven'.
Duidelijk is ook dat met dit beleid geen vermindering van 30 procent
broeikasgassen in 2020 wordt gehaald. Milieudefensie wil dan ook dat het
kabinet komt tot invoering van een klimaatwet met bindende doelen.

'Door een klimaatwet in te voeren, met bindende doelen voor CO2-reductie
in deze kabinetsperiode kan het kabinet kan laten zien dat het haar
ernst is met het klimaatbeleid. Een ondubbelzinnige keuze voor duurzame
energie en energiebesparing hoort daar bij. Helaas is het jaarlijkse
budget voor duurzame energie (MEP) kleiner dan de subsidie voor
CO2-opslag die minister Cramer afgelopen april aankondigde. 51 Tegenover
80 miljoen euro,' zo stelt Frank KŲhler, algemeen directeur van
Milieudefensie.

Serieus klimaatbeleid betekent ook dat het luchtvaart- en autoverkeer
aan banden moet. Het kabinet zou Schiphol duidelijk moeten maken dat een
zesde baan en uitbreiding naar Lelystad niet meer passen in een
samenleving die de aankomende klimaatcrisis serieus neemt. De
luchtvaart, de snelst groeiende bron van broeikasgassen, levert nu al 10
procent van de Nederlandse broeikasuitstoot, dat dreigt 20 procent te
worden in 2020. Ook kiest het kabinet helaas voor aanleg van meer en
bredere wegen.

De urgentie om een einde te maken aan de wildgroei aan nieuwe
bedrijventerreinen, die een steeds grotere smet vormen in ons landschap,
ontbreekt. Milieudefensie is blij met het voornemen om een
herstructureringsfonds in te stellen, maar het opknappen van het grote
areaal aan verouderde en slecht benutte bedrijventerreinen zal alleen
slagen als er een einde komt aan de overmatige aanleg van nieuwe
goedkope terreinen. Milieudefensie vindt dat het kabinet snel met
concrete beleidsmaatregelen moet komen om de bouwdrift van provincies en
gemeenten te beteugelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet