NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken over klimaatdoelstellingen kabinet op koers

14 juni 2007

Minister Cramer (Ruimte en Milieu) is in een vergevorderd stadium met alle sectoren die een bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. De minister heeft voorstellen ontvangen van de industrie, de energiebedrijven, de bouwwereld, de landbouw en de vervoerssector. De minister reageert de komende maand op deze voorstellen, waarna duidelijk wordt hoeveel CO2-reductie deze sectoren zullen realiseren in 2020. Dit maakte de bewindsvrouw bekend bij de presentatie van het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV. Als uitwerking van het beleidsprogramma zal de minister rond Prinsjesdag een werkprogramma publiceren.

Er zal in 2007 een Duurzaamheidakkoord worden gesloten met het bedrijfsleven, waarin afspraken worden gemaakt over CO2-reductie, energiebesparing, duurzame energie Ťn energietransitie. Met minimaal 10 industriŽle branches worden concrete efficiencyafspraken gemaakt, naar het voorbeeld van de papierindustrie.

Energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen
Eťn van de beleidsmaatregelen van de minister is de aanscherping van de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen (zowel woningen als utiliteitsgebouwen). In de bouwregelgeving is vastgelegd dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan minimumeisen op het gebied van onder meer de energiezuinigheid. Deze eis wordt uitgedrukt in de EPC, de energieprestatiecoŽfficiŽnt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Voor woningen is de EPC momenteel 0,8. In 2011 gaat deze EPC naar 0,6 en in 2015 naar 0,4. Voor utiliteitsgebouwen geldt een vergelijkbare aanscherping.
Ook het energiegebruik in bestaande gebouwen zal worden aangepakt. Dit gaat verder dan het al eerder bekendgemaakte doel om de gloeilamp in Nederland uit te faseren. Vooral het aanbrengen van goede isolatie en zuiniger apparatuur kan leiden tot energiebesparing. De minister gaat er vanuit dat eind 2011 de energieprestatie van 500.000 gebouwen aanzienlijk verbeterd zal zijn. De minister gaat hiervoor samenwerken met de sector.

Emissiehandel
Behalve met de bedrijvensectoren heeft de minister ook plannen ontvangen van de milieu- en natuurorganisaties, onder meer vertegenwoordigd in Green4Sure. In lijn met deze plannen wil de minister de emissiehandel van CO2 uitbreiden. Dit zal vooral in Europees verband moeten gebeuren. De minister gaat ook onderzoeken of een emissiehandelsysteem kan gaan gelden voor andere nationale sectoren.

Dertig procent minder CO2-uitstoot
In het vandaag gepresenteerde beleidsprogramma staan de klimaatdoelstellingen van dit kabinet nader beschreven. Het kabinet wil in 2020 30% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990. Energiebesparing moet naar 2% per jaar groeien en het gebruik van duurzame energie in 2020 moet zijn opgelopen naar 20% van het totaal. Hiertoe verdubbelt in ieder geval de capaciteit windenergie op het land, van 1500 Megawatt nu naar 3000, zo mogelijk aan het eind van deze kabinetsperiode. Dit betekent dat er ongeveer 500 nieuwe grote windmolens bijkomen.

De Rijksoverheid zal in 2012 klimaatneutraal zijn. Dat gebeurt zoveel mogelijk via energiebesparing en de inkoop van duurzame energie. De rijksoverheid zal op deze terreinen een voorbeeldfunctie vervullen en de samenwerking met provincies en gemeenten zoeken.

Het Beleidsprogramma van het kabinet kunt u downloaden op:
www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2007/06June/14/0-42-1_42-98258.jsp


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet