NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied verloopt slecht

20 juni 2007

In de afgelopen tien jaar is veel gesproken over rood-voor-groen plannen. Het gaat om gebiedsontwikkelingen waarbij nieuwe bebouwing -zoals woningen- wordt gecombineerd met verbetering met de groene (natuur en recreatie) en blauwe (water) omgeving. Op een paar 'icoonprojecten' na is er weinig gerealiseerd, aldus prof. Friso d e Zeeuw. Hij sprak zijn intreerede 'De engel uit het marmer' voor het Praktijkhoogleraarschap Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft uit op woensdag 20 juni.

Onderling verdeelde overheden, gebrek aan professionaliteit, onvoldoende vertrouwen tussen markt en overheid en lastige grondverwerving, spelen een negatieve rol in het landelijke gebied. 'De kennis en kunde die we hebben over gebiedsontwikkeling in binnenstedelijke gebieden is nog steeds niet doorgedrongen tot het landelijke gebied. Daar moeten we wat aan doen. Als we de verrommeling willen bestrijden en het land op een slimme manier willen aanpassen aan het klimaat, dan moet dat met gebiedsontwikkeling en niet met nog meer beleid van bovenaf', aldus prof. De Zeeuw.

Positief kijkt De Zeeuw aan tegen het feit dat milieuorganisaties en projectontwikkelaars elkaar steeds vaker weten te vinden. Ook provinciebesturen maken langzamerhand een draai.

Gebiedsontwikkeling wordt in het algemeen bemoeilijkt door de enorme fragmentatie in sectorale regelgeving. Gemeenten (en provincies) zijn erg voorzichtig; de gemeenteraad let meestal vooral op correct verlopen procedures, deskundige ambtenaren vertrekken snel en de aanbestedingsregels worden elke dag gecompliceerder. Marktpartijen zijn vaak niet assertief genoeg jegens de overheid en stellen zich nog onvoldoende transparant op.

Over de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
Met ingang van augustus 2006 is de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde, afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft van start gegaan.

De praktijkleerstoel is een initiatief van een aantal marktpartijen (gebiedsontwikkelaars) en het Ministerie van VROM en heeft een looptijd van minimaal drie jaar. Eerder genoemde partijen maken samen met de TU Delft deel uit van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). De TU Delft heeft Friso de Zeeuw benoemd tot Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling.

De praktijkstoel gebiedsontwikkeling heeft tot doel de volgende zaken te bevorderen:

goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;

het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, beleids-sectoren, markt en overheid;

het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten;

de optimalisering van de randvoorwaarden (in wetgeving en opleidingen);
het leren uit de praktijk van projecten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet