NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beleidsplan zwijgt over grootste natuurgebied: de Wadden

22 juni 2007

Acht rond de Wadden samenwerkende natuurbeschermingsorganisaties voelen zich genegeerd in de donderdag 14 juni gepresenteerde voornemens van het kabinet. In het na 100 dagen nadenken opgestelde beleidsprogramma wordt met geen woord gerept over oplossing van de problemen in het waddengebied. Tijdens het aanstaande bezoek van de ministers Verburg van LNV en Cramer van VROM aan Noord Nederland op zaterdag 30 juni zal hen nogmaals worden opgeroepen meer te doen aan de ecologische slechte staat van ons grootste natuurgebied. Het kabinet heeft de internationale verplichting om de ecologische 'staat van instandhouding' van dit belangrijke wetland te verbeteren. Bovendien drijft de economie van de regio duurzaam op de kwaliteit van de waddennatuur. Dit vraagt om méér actiegerichte sturing door het kabinet, zo stellen Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noordholland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Wad, Vogelbescherming en de Waddenvereniging.

Het Rijksbeleid voor de wadden is onder meer vastgelegd in de PKB Waddenzee. "Op papier lijkt het net of natuur en landschap inderdaad beschermd worden in dit gebied. Maar in de praktijk blijkt elke keer dat de verkeerde economische belangen voorrang krijgen, of het nu gaat om woontorens en een grote afvalverbrander pal aan de waddenkust of om het wegvissen van alle jonge mosselen uit de westelijke Waddenzee. In woorden zijn natuur en landschap leidend, maar in de praktijk worden telkens keuzen gemaakt ten koste van natuur en landschap. Zo ga je niet om met ons grootste natuurgebied, het kabinet moet durven dit patroon te doorbreken", aldus de directeuren van de samenwerkende natuurorganisaties rond het waddengebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet