NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Advies: nesten van eikenprocessierups wegzuigen

20 juni 2007

De Expertgroep eikenprocessierups adviseert om nesten van de eikenprocessierups te verwijderen, bij voorkeur door middel van zuigen. De beste methode om de nesten te verwijderen is om deze op te zuigen in een giertank gevuld met water en daarna de nestrestanten verantwoord af te voeren. Het wegbranden van nesten wordt afgeraden. Bij verbranden van de spinselnesten met een gasvlam in de open lucht komen de brandharen namelijk vrij. Deze kunnen zich vervolgens met de wind tot op een afstand van 50 tot 100 meter verspreiden.

De eikenprocessierups heeft zich dit jaar weer verder verspreid en veroorzaakt op het moment op verschillende plaatsen in Nederland overlast. De rups komt nu ook voor in Zuid-Limburg, een gebied dat voorheen nog vrij was van deze rups. Verder wordt de eikenprocessierups waargenomen in een toenemend aantal plaatsen in Twente en de provincies Utrecht en Gelderland. Daarnaast verspreidt de rups zich naar het noorden en het westen van het land.

De overlast door de brandharen van de rups varieert per locatie. Veel overlast en gezondheidsklachten worden gemeld vanuit midden Gelderland en Limburg, met name in het gebied dat grenst aan Belgisch Limburg.

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups moet men rekening houden met het stadium waarin de rups zich bevindt. De rupsen zijn nu in het vijfde en zesde stadium en beginnen zich te verpoppen. Ze vormen op dit moment spinsel en verzamelen zich in nesten, waarin ook de verpopping plaatsvindt. Hierna verlaten ze als vlinder het nest. De nesten bevinden zich op de stam en de zwaardere takken van de eikenbomen en variren in grootte van het formaat van een kleine tennisbal tot het formaat van een voetbal.

Spuiten met een bestrijdingsmiddel is in het huidige stadium niet meer effectief. De oudere rupsen gaan hierdoor niet dood. Daar komt bij dat met bespuiten veel brandharen worden verspreid, wat de problemen voor de omgeving alleen maar verergert. In plaats daarvan moet men nu de rupsen mechanisch verwijderen door middel van zuigen.

Met het opruimen van nesten vol rupsen en poppen wordt voorkomen dat de eikenprocessierupsen zich ook volgend jaar weer massaal kunnen ontwikkelen. Verwacht wordt dat de eerste vlinders door het warme weer al in juli zullen verschijnen. De Expertgroep eikenprocessierups adviseert daarom de nesten zoveel mogelijk vr half juli op te ruimen. Bestrijders dienen zich bij het wegzuigen van de nesten te beschermen met goed afgesloten veiligheidspakken.

De brandharen die in grote aantallen in de nesten achterblijven, kunnen ook na het uitkomen van de vlinders nog voor problemen zorgen, soms zelfs jarenlang. Het is daarom belangrijk dat het weghalen van de nesten ook na het uitkomen van de vlinders wordt voortgezet totdat alle nesten zijn opgeruimd. Dat geldt vooral op plaatsen waar overlast kan ontstaan doordat er mensen of dieren in de buurt zijn, zoals bij bebouwing, sport- en recreatieterreinen en langs druk bezochte wegen en paden.

De expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende instanties zoals de Plantenziektenkundige Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, GGD, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor meer informatie over bestrijding en beheersing kunnen gemeenten, provincies en andere overheden zich wenden tot de Plantenziektenkundige Dienst via pd.info@minlnv.nl.

Voor meldingen van overlast en gezondheidsvragen en - klachten kunt u contact opnemen met het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD Brabant en Zeeland (0900-3686868).

Particulieren met vragen over bestrijding en beheersing kunnen zich wenden tot hun gemeente.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet