NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeeland legt CO2 vast

20 juni 2007
Zeeland krijgt er een bijzonder bos bij. Hiervoor ondertekenen vijf
partijen maandag 25 juni een overeenkomst. Daarmee staan ze garant voor
de aanplant van het DELTA Klimaatbos, vlakbij natuur- en milieucentrum
Ecoscope in Renesse. Provincie Zeeland, energiebedrijf DELTA, Dienst
Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland
spannen zich op deze manier in voor een schoner Zeeland.

46 voetbalvelden
De samenwerking tussen de partijen levert een klimaatbos op dat qua
omvang uniek is in Nederland. Dat is mede dankzij de financiŽle bijdrage
die DELTA levert voor de aanleg en onderhoud van het bos. Het bos, dat
een omvang heeft ter grootte van 46 voetbalvelden, is goed voor het
vastleggen van 7000 ton CO2 in de komende 50 jaar. Met deze actie is
DELTA in staat om 2600 huishoudens een jaar lang te voorzien van groen
gas.

Vastgelegd in hout
De berekening is gebaseerd op het gemiddelde aardgasverbruik van 1.763 m3
per huishouden. Dergelijk verbruik zorgt voor een uitstoot van 3,1 ton
CO2 per jaar. Bomen halen CO2 uit de atmosfeer en zetten het om in
zuurstof en biomassa: de boom wordt dikker want biomassa betekent in dit
geval hout. Het vastleggen gaat door zolang de boom groeit. En
vastgelegde broeikassen kunnen geen schade meer berokkenen. Bomen maken
CO2 dus feitelijk onschadelijk. Met de aanleg en het onderhoud van het
klimaatbos compenseert DELTA als het ware de vervuiling die anders had
plaatsgevonden. Zodoende kan het verkochte gas nu het predikaat 'groen'
krijgen. Een gemiddeld gezin is op jaarbasis verantwoordelijk voor de
uitstoot van tien ton aan schadelijke gassen zoals kooldioxide. Dat
gebeurt bijvoorbeeld door auto te rijden, te koken of de kachel te
stoken. Daarmee leveren ze een bijdrage aan het broeikaseffect.

Bewustwording
Met de beplanting van de 23 hectare klimaatbos is het einde nog niet in
zicht. Natuurbeheerder Staatsbosbeheer staat zeker open voor een vervolg,
ook buiten Zeeland. Staatsbosbeheer is van mening dat een klimaatbos een
bijdrage levert aan de bewustwording rond klimaatsverandering. Bij
voorkeur voorziet een klimaatbos ook in andere behoeftes, zoals
recreatieve voorzieningen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet