NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

"Niet met mijn geld"- klanten stappen over naar klimaatvriendelijke bank

20 juni 2007

Veertig ontevreden klanten van klimaatonvriendelijke banken zoals ABN AMRO en ING/Postbank stappen op vrijdag 22 juni, voor de deur van het hoofdkantoor van ABN AMRO, over naar een meer klimaatvriendelijke bank. Zij zijn een vertegenwoordiging van een groep van ruim honderd mensen die al van bank zijn veranderd sinds de start van de campagne "Klimaatverandering: niet met mijn geld!"
van Milieudefensie op 10 juni.

De ontevreden klanten worden bij een door Milieudefensie opgerichte overstapbalie onthaald als klimaatvriendelijke bankklant en knippen daar hun oude pinpas door. Ze willen niet langer bankieren bij een bank die hun geld investeert in bijvoorbeeld vervuilende olie- en kolenindustrie.

Milieudefensie roept in de campagne "Klimaatverandering: niet met mijn geld!" rekeninghouders van klimaatschadelijke banken op om over te stappen naar een klimaatvriendelijke bank. Uit onderzoek van Milieudefensie naar de investeringen van banken blijkt dat de Nederlandse banken jaarlijks drie keer zoveel CO2-uitstoot veroorzaken als heel Nederland. ABN AMRO en ING/Postbank zijn het meest klimaatschadelijk. Sinds de start van de campagne hebben al ruim tweeduizend mensen via de Milieudefensie-website www.nietmetmijngeld.nl een overstappakket aangevraagd om van bank te kunnen veranderen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet