NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidieregeling Landelijk Gebied provincie Zuid Holland per 1 juli van kracht

1 juli 2007

Voor de inrichting van het landelijk gebied zijn sinds 1 januari 2007 de provincies verantwoordelijk. De aankoop van grond en de inrichting van natuur- en recreatiegebieden wordt betaald uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Waar het geld aan wordt uitgegeven is vastgelegd in het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 .
Onderdeel van dit programma is de Subsidieregeling Landelijk Gebied. Deze regeling maakt het mogelijk om subsidies te verstrekken op grond van het ILG-budget in combinatie met geld dat afkomstig is uit Brussel, het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).

Het gaat om 17 miljoen euro. Dit geld kan worden besteed aan structuurverbetering van de landbouw en het landschap en aan recreatie. Aangevuld met bijdragen van de provincie en de regio's is er in de periode 2007-2013 35 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het landelijk gebied.

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 juli tot 1 oktober worden ingediend. De subsidieregeling is Europaproof wat betreft de regelgeving over staatssteun.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet