NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reservaten voor bescherming zeeŽn

27 juni 2007

Het kabinet streeft er naar zeegebieden met bijzondere natuurwaarden te beschermen en visstanden te herstellen. Bijvoorbeeld door zeereservaten in te stellen. Dit laat staatssecretaris Tineke Huizinga weten in reactie op een oproep van Greenpeace om een netwerk van zeereservaten in de wetgeving op te nemen
Greenpeace deed deze oproep om haar zorg te uiten over de slechte visstand op de Noordzee. Ook Verkeer en Waterstaat hecht belang aan de bescherming van de Noordzee en andere Europese zeeŽn. Voor alle activiteiten op zee geldt dat er een duurzame balans tussen de bescherming van de natuurwaarden en het gebruik van de zeeŽn moet zijn. De slechte visstand op de Noordzee is ťťn van de tekenen dat deze balans is verstoord.

Voor het opstellen van afspraken die het gewenste effect hebben op beschermde gebieden, is het belangrijk internationaal en regionaal samen te werken. Dat doet Nederland al op basis van bestaande afspraken uit het Gemeenschappelijk visserij beleid, de Vogel en Habitat richtlijn en het OSPAR verdrag voor de bescherming van de Noord Oost Atlantische oceaan. Begin 2008 stelt het kabinet een ontwerplijst van beschermde zeegebieden vast. Deze zeereservaten kunnen dan begin 2010 door de EU-lidstaten definitief worden vastgesteld.

Het instellen van zeereservaten is echter slechts ťťn van de maatregelen die moet worden genomen om de zee te beschermen. Over andere maatregelen wordt momenteel in Brussel onderhandeld voor de nieuwe Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De nieuwe richtlijn verplicht de EU-lidstaten het gebruik van de zee op orde te houden en te zorgen voor een goede milieutoestand.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet